Svježe mlijeko

KM2.00

Zapremina: 1 litar. Svježe mlijeko u potpunosti je domaći i prirodan proizvod. Mlijeko se nakon otkupa od kooperanata i dolaska u našu mljekaru obrađuje tehnološkim procesom pasterizacije. Procesom pasterizacije mlijeko se zagrijava na temperaturu između 80 – 85 °C i na taj se način uništavaju mikroorganizmi štetni za zdravlje, a zadržava se izvorna kvaliteta mlijeka.
Naše mlijeko se NE homogenizira i NE sterilizira i zbog toga sadržava izvorni, domaći i prirodni okus i 
miris koji bi se izgubio homogenizacijom, a sačuvane su sve prirodne vrijednosti mlijeka koje bi uništili sterilizacijom. Upravo zbog toga što se ne provode procesi homogenizacije, sterilizacije na našem se mlijeku nakon kuhanja stvara oblak mliječne masti isto kao i kod mlijeka koje se kuha u domačinstvu i možete ga staviti kiseliti i dobiti ćete pravo domaće kiselo mlijeko.

Kategorija: